Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pańtak, Marek; Bogusław, Jarek

Parametric analyses of dynamic characteristic of the cable-stayed pedestrian bridge

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analizy parametryczne charakterystyk dynamicznych podwieszonej kładki dla pieszych
Seria/Czasopismo Civil and Environmental Engineering Reports
Numeracja Vol. 27, Iss. 4
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 77-90
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2450-8594
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1515/ceer-2017-0052
Opis bibliograficzny
Parametric analyses of dynamic characteristic of the cable-stayed pedestrian bridge / Marek Pańtak, Jarek Bogusław // Civil and Environmental Engineering Reports [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe vibration, footbridges, pedestrian bridges, parametric analysis, cable-stayed bridges, dynamic characteristics

drgania, kładki dla pieszych, analizy parametryczne, charakterystyki dynamiczne
Abstrakt
The paper presents characteristics of the structural system and results of dynamic field tests and numerical parametric analyses of three span, two pylon, cable stayed pedestrian bridge with steel concrete ... więcej

W referacie przedstawiono charakterystykę układu konstrukcyjnego oraz wyniki dynamicznych badań terenowych i analiz numerycznych trójprzęsłowej, dwupylonowej, podwieszonej kładki dla pieszych z ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/