Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Królikowska, Jadwiga

Rola gospodarki wodomierzowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy The role of water meter management in managing a water supply company
Tytuł źródła Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 3
Water supply and sewage systems inside buildings : design, construction and operation
Redaktor źródła Heidrich, Zbigniew; Malesińska, Agnieszka; Chudzicki, Jarosław
Współtwórca źródła Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Politechnika Warszawska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Warszawa, Piaseczno
Wydawca Politechnika Warszawska. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydaw. Seidel-Przywecki
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Warszawska
Wydawnictwo Seidel-Przywecki
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 59-67
Oznaczenie ilustracji rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 66-67
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-60956-51-9
Uwagi Na okł.: 100 lecie Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Rola gospodarki wodomierzowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym = The role of water meter management in managing a water supply company / Jadwiga Królikowska // W: Instalacje ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wodomierz, zarządzanie

water meter, management

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/