Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bąk, Joanna; Królikowska, Jadwiga

Ogrody wertykalne jako element zagospodarowania wód opadowych i nie tylko w jednostkach zurbanizowanych

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Vertical gardens as an element of utilizing meteoric water in urban areas and their other uses
Tytuł źródła Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 3
Water supply and sewage systems inside buildings : design, construction and operation
Redaktor źródła Heidrich, Zbigniew; Malesińska, Agnieszka; Chudzicki, Jarosław
Współtwórca źródła Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Politechnika Warszawska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Warszawa, Piaseczno
Wydawca Politechnika Warszawska. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydaw. Seidel-Przywecki
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Warszawska
Wydawnictwo Seidel-Przywecki
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 135-145
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 144-145
Bibliografia (liczba pozycji) 27
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-60956-51-9
Uwagi Na okł.: 100 lecie Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ogrody wertykalne jako element zagospodarowania wód opadowych i nie tylko w jednostkach zurbanizowanych = Vertical gardens as an element of utilizing meteoric water in urban areas and their other uses ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ogrody wertykalne, zrównoważony rozwój, wody opadowe

vertical gardens, sustainability, rain water

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/