Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49859)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22840)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1266)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kycia, R. A.; Tabor, Z.; Woszczyna, A.; Kabat, D.; Tulik, M.; Latała, Z.

A framework for assumption-free assessment of imperfect geometry of a linac c-arms

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Advances in Applied Clifford Algebras
Numeracja Vol. 28, Iss. 3
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 13-14
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1661-4909
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1007/s00006-018-0873-8
Opis bibliograficzny
A framework for assumption-free assessment of imperfect geometry of a linac c-arms / R. A. Kycia, Z. Tabor, A. Woszczyna, D. Kabat, M. Tulik, Z. Latała // Advances in Applied Clifford Algebras [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe radiotherapy, geometric algebra, linac
Abstrakt Research was done during realization of a large scale, multidisciplinary scientific project. The calibration of mechanical devices used in medicine is closely related to the scientific discipline of Mechanical Engineering.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 20
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 20
Impact Factor 0.857
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
nauki fizyczne
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt POIR.04.01.04-00-0014/16 (Fantom do testów eksploatacyjnych urządzeń radioterapeutycznych w teleradioterapi)
Projekt spoza indeksu BPP GACR Grant 17- 19437S, and MUNI/A/1138/2017 Grant of Masaryk University
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/