Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gołębiowski, Tomisław; Pasierb, Bernadetta; Porzucek, Sławomir; Łój, Monika

Complex prospection of medieval underground salt chambers in the village of Wiślica, Poland

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archaeological Prospection
Numeracja Vol. 25, Iss. 3
Data wydania 2018
Data udostępnienia on-line 2018-05-24
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 243-254
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 254
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1099-0763
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1002/arp.1706
Opis bibliograficzny
Complex prospection of medieval underground salt chambers in the village of Wiślica, Poland / Tomisław Gołębiowski, Bernadetta Pasierb, Sławomir Porzucek, Monika Łój // Archaeological Prospection ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [271951] Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
[275500] Geologia inżynierska
[042100] Archeologia
[383100] Technika pomiarowa i aparatura badawcza nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w gospodarce wodnej
[271900] Geofizyka (litosfery)
[270000] Nauki geologiczne
[040000] Nauki historyczne
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
Słowa kluczowe archaeology, electrical resistivity tomography (ERT), geophysics, ground penetrating radar (GPR), micro‐gravimetry, underground salt chambers
Abstrakt
In the period of its great boom, i.e. between the fourteenth and the sixteenth centuries, Wiślica (a village in the southeast part of Poland) was one of the administrative capitals of Poland, an important ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 30
Impact Factor 1.5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/