Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48889)
    Książki (7443)
    Artykuły i czasopisma (22391)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata

Park Krakowski im. Marka Grechuty

typ: książka

 

Wydanie Wyd. 2 uzup. i rozszerz.
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
Wydawnictwo według MEiN Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
Data wydania 2018
Język polski
Seria/Czasopismo Parki Krakowa
Numer w serii 8
Liczba stron 88
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tabl.
Oznaczenie streszczenia Summ., Zsfassung
ISBN 978-83-948244-1-9
Uwagi Bibliogr. w przypisach s.: 73-78
Charakter pracy publikacja popularno-naukowa
Rodzaj publikacji inna publikacja książkowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny Park Krakowski im. Marka Grechuty / Agata Zachariasz. – Wyd. 2 uzup. i rozszerz. – Kraków : Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, 2018. – 88 s. : fot., rys., tabl. – (Seria Parki Krakowa ; 8), Summ., Zsfassung. – Bibliogr. w przypisach s.: 73-78. – ISBN 978-83-948244-1-9

tematyka
Słowa kluczowe Kraków, park publiczny, historia parku, projekty parku, fazy rozwoju, projekty rewaloryzacji, parki, tereny zielone publiczne, projekt, Plac Inwalidów
Abstrakt
Park Krakowski założony został w 1885 r. przez radnego Stanisława Rehmana. Zlokalizowany był poza granicami miasta, na terenie dawnego, co wynika z planu katastralnego (1848), ogrodu warzywnego, później ... więcej

Park Krakowski was founded in 1885 by city councillor Stanisław Rehman. It was located outside the city limits, on the site of a former vegetable garden (which is documented in the 1848 cadastral plan), ... więcej

Der Park Krakowski (Krakauer Park) wurde 1885 von Stadtrat Stanisław Rehman gegründet. Er lag außerhalb der Stadtgrenze auf dem Gebiet eines ehemaligen Gemüsegartens, was aus einer Flurkarte (1848) ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 5.1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Spis treści on-line przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/