Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Adamczyk-Galińska, Alicja; Bielak, Bolesław; Druczak, Katarzyna; Grabski, Grzegorz; Kośkiewicz, Agnieszka; Lasak, Anna; Strzegowska, Małgorzata

Przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi scenariuszami

typ: książka

 

Współtwórca Piekarski, Marian [konsult.]
Górczyński, Mirosław [konsult.]
Pasierbek, Elżbieta [konsult.]
Pregler, Anna [red. meryt.]
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Ośrodek Rozwoju Edukacji
Wydawnictwo według MEiN Ośrodek Rozwoju Edukacji
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Liczba stron 250
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Uwagi Bibliogr. przy rozdz. i w przypisach
Charakter pracy publikacja dydaktyczna
Rodzaj publikacji inna publikacja książkowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi scenariuszami [Dokument elektroniczny] / Alicja Adamczyk-Galińska, Bolesław Bielak, Katarzyna Druczak, Grzegorz Grabski, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe doradztwo zawodowe, podstawa programowa
Abstrakt
Zestaw programów został opracowany w ramach projektu Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 19.2

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/