Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kwiatkowski, Krzysztof

Logika przedmiotu we współczesnej architekturze

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy The logic of the object in contemporary architecture
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Przedmiot – Architektura – Środowisko : problemy projektowania środowiskowego. T. 1, Przedmiot / dydaktyka
Object – Architecture – Environment : the problems of sustainable design. Vol. 1, Object / didactics
Redaktor źródła Idem, Robert; Górka, Anna
Miejsce wydania Gdańsk
Wydawca Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Gdańska
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Zakres stron 11-25
Bibliografia (na str.) 17, 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-64333-24-8
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Nazwa konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedmiot – Architektura – Środowisko
Miejsce konferencji Rumia
Data konferencji 26.04.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Logika przedmiotu we współczesnej architekturze = The logic of the object in contemporary architecture / Krzysztof Kwiatkowski // W: Przedmiot – Architektura – Środowisko : problemy projektowania ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, przedmiot, przestrzeń publiczna, filozofia przedmiotów, wzornictwo przemysłowe

architecture, object, public space, philosophy of objects, design
Abstrakt
We współczesnej, zglobalizowanej i zmiennej rzeczywistości dominującą rolę odgrywa logika przedmiotu. Jest ona konsekwencją logiki postępu technicznego oraz logiki wolnego rynku. Jedną z prób ... więcej

Logic of an object plays a dominant role in the contemporary globalised and variable reality. This logic is a consequence of logic of technological development and free market. Actor-network Theory by ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.74
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/