Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46588)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21069)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pieczonka T.; Kazior J.; Laska M.

The effect of nitrogen flow rate on Acrawax C decomposition and its removal during sintering of Alumix 431 D grade powder

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Powder Metallurgy
Numeracja Vol. 61, No 2
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 149-156
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 55-56
Bibliografia (liczba pozycji) 27
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1743-2901
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/00325899.2017.1410999
Opis bibliograficzny
The effect of nitrogen flow rate on Acrawax C decomposition and its removal during sintering of Alumix 431 D grade powder / T. Pieczonka, J. Kazior, M. Laska // Powder Metallurgy [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe aluminium powder, metallurgy, delubrication, thermal analysis, mass spectrometry, sooting
Abstrakt
Alumix 431D pre-alloyed powder (ECKA Granules GmbH) containing 1.5 mass% of Acrawax C was used to study the effect of nitrogen flow rate on delubrication and sintering evolution. Mass loss of compacts ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 25
Impact Factor 1.149
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP POIG 01.01.02-00-015/09-00
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/