Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47018)
    Książki (7672)
    Artykuły i czasopisma (21322)
    Materiały konferencyjne (22858)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Flaga, Kazimierz; Kwiecień, Arkadiusz

Efficiency of CFRP strengthening of arches tested by failure of historical building after the inappropriate repair intervention

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Structural analysis of historic constructions
Redaktor źródła Gu, Xianglin; Song, Xiaobin
Miejsce wydania Stafa-Zurich
Wydawca Trans Tech Publications
Data wydania 2010
Język angielski
Seria/Czasopismo Advanced Materials Research
Numer w serii 133-134
ISSN serii 1662-8985
Typ nośnika online
Zakres stron 837-842
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 842
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-03813-397-1 eBook
978-0-87849-239-8 print
Nazwa konferencji 7th International Conference on Structural Analysis of Historic Constructions (SAHC 2010)
Miejsce konferencji Shanghai, China
Data konferencji 6-8.11.2010
DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.133-134.837
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Efficiency of CFRP strengthening of arches tested by failure of historical building after the inappropriate repair intervention / Flaga Kazimierz, Kwiecień Arkadiusz // W: Structural analysis of historic ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe CFRP strengthening, masonry arches and vaults, testing of repair efficiency
Abstrakt
This paper should be treated as continuation of considerations placed in the paper (Ciesielski et. al. 2004), where a strengthening of cracked masonry arches, based on CFRP laminates anchored in the brick ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/