Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia

Smart, self-repair polymers based on acryloyl-6-aminocaproic acid and modified with magnetic nanoparticles — preparation and characterization

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Polymer Analysis and Characterization : IJPAC
Numeracja Vol. 23, Iss. 3
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 226-235
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1563-5341
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/1023666X.2017.1417757
Opis bibliograficzny
Smart, self-repair polymers based on acryloyl-6-aminocaproic acid and modified with magnetic nanoparticles — preparation and characterization / Bożena Tyliszczak, Anna Drabczyk, Sonia Kudłacik-Kramarczyk ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydrogels, magnetic nanoparticles, nanogold, self-healing, swelling
Abstrakt
Capability of materials to self-repair is an innovative and unique property from a point of view both chemistry and physics. Moreover, such property could arouse special interests if such an ability could ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 25
Impact Factor 1.426
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/