Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Sobczak-Kupiec, Agnieszka

Synthesis, characterization, and in vitro cytotoxicity of chitosan hydrogels containing nanogold

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Numeracja Vol. 68, Iss. 4
Data wydania 2019
Data udostępnienia on-line 2018-02-05
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 175-182
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 182
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1563-535X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/00914037.2018.1429438
Opis bibliograficzny
Synthesis, characterization, and in vitro cytotoxicity of chitosan hydrogels containing nanogold / Bożena Tyliszczak, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Anna Drabczyk, Agnieszka Sobczak-Kupiec // International ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chitosan, cytotoxicity, dermal cells, gold nanoparticles, hydrogels, photopolymerization
Abstrakt
Hydrogels due to their unique properties are characterized by a wide range of applications. In presented research a series of hydrogel based on chitosan and modified with nanogold have been prepared by ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/