Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Kitala, Diana; Janus, Łukasz; Klama-Baryła, Agnieszka; Łabuś, Wojciech; Tomanek, Ewa; Glik, Justyna; Matysek, Dalibor; Bogdał, Dariusz; Kawecki, Marek

Microwave-assisted synthesis and characterization of bioactive chitosan scaffolds doped with Au nanoparticles for mesenchymal stem cells culture

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Numeracja Vol. 68, Iss. 7
Data wydania 2019
Data udostępnienia on-line 2018-03-16
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 351-359
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 358-359
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1563-535X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/00914037.2018.1445632
Opis bibliograficzny
Microwave-assisted synthesis and characterization of bioactive chitosan scaffolds doped with Au nanoparticles for mesenchymal stem cells culture / Julia Radwan-Pragłowska, Marek Piątkowski [et al.], ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biodegradable polymers, biopolymers, chitosan, microwave-assisted synthesis, nanoparticles
Abstrakt
In this work we present a novel strategy for chitosan-based scaffolds. Chitosan is a versatile biopolymer obtained from waste biomass known of its favorable biological properties. Thus it can replace other ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/