Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jia, Changchao; Zhang, Xiao; Matras-Postolek, Katarzyna; Huang, Baibiao; Yang, Ping

Z-scheme reduced graphene oxide/TiO2-Bronze/W18O49 ternary heterostructure towards efficient full solar-spectrum photocatalysis

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Carbon
Numeracja Vol. 139
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 415-426
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 425-426
Bibliografia (liczba pozycji) 66
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0008-6223
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.carbon.2018.07.024
Opis bibliograficzny
Z-scheme reduced graphene oxide/TiO2-Bronze/W18O49 ternary heterostructure towards efficient full solar-spectrum photocatalysis / Changchao Jia, Xiao Zhang, Katarzyna Matras-Postolek, Baibiao Huang, Ping ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe oxide
Abstrakt
Z-scheme reduced graphene oxide (rGO)/TiO2-bronze (TiO2-B)/W18O49 photocatalyst consisted of rGO, super-thin TiO2-B nanosheets, and W18O49 nanofibers was fabricated by a two-step solvothermal synthesis ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 40
Impact Factor 7.466
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Project from the National Basic Research Program of China (973 Program, 2013CB632401)
Projects from the National Natural Science Foundation of China (51572109, 51772130)
Graduate Innovation Foundation of University of Jinan, GIFUJN YCXB15002
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/