Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46289)
    Książki (7573)
    Artykuły i czasopisma (20907)
    Materiały konferencyjne (22944)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (103)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pilecka, Elżbieta; Moskal, Magdalena

Wykorzystanie gruntów antropogenicznych przy zabezpieczaniu niestatecznego nasypu drogowego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Use of anthropogenic soils in securing unstable road embankment
Seria/Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Numeracja Vol. 220, Nr 6
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 207-211
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 210-211
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 2450-7725
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24136/atest.2018.065
Opis bibliograficzny
Wykorzystanie gruntów antropogenicznych przy zabezpieczaniu niestatecznego nasypu drogowego = Use of anthropogenic soils in securing unstable road embankment / Elżbieta Pilecka, Magdalena Moskal // Autobusy ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[274992] Geologia regionalna Polski
[412521] Programy i oprogramowanie użytkowe. Biblioteki programów
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[274900] Geologia regionalna
[412500] Oprogramowanie komputera
[270000] Nauki geologiczne
[410000] Informatyka
Słowa kluczowe grunty antropogeniczne, budownictwo drogowe, termiczne przetwarzanie odpadów, Norma PN S 02205:1998, program MIDAS GTS NX, niestabilne nasypy drogowe, wytrzymałość materiałów

anthropogenic soils, thermal treatment of waste, road construction, PN S 02205: 1998, strength properties
Abstrakt
W artykule poruszony został problem gruntów antropogenicznych pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów pod kątem ich wy korzystania w budownictwie drogowym. W ramach prowadzonych badań określono ... więcej

In the article the problem of anthropogenic soils from thermal treatment of waste in terms of their use in road construction is discussed . As part of the research, the basic physical and mechanical properties ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 7
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/