Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ogrodnik, Daniel

Rewitalizacja a kształtowanie miejsc węzłowych struktury przestrzennej śródmieścia – przykłady krakowskie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Revitalization and shaping nodal places of the inner-city space structure – Krakow examples
Seria/Czasopismo Gospodarka w Praktyce i Teorii = Economy in Practice and Theory
Numeracja Nr 3 (48)
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 31-42
Oznaczenie ilustracji mapy
Bibliografia (na str.) 42
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1429-3730
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.18778/1429-3730.48.03
Opis bibliograficzny
Rewitalizacja a kształtowanie miejsc węzłowych struktury przestrzennej śródmieścia – przykłady krakowskie / Daniel Ogrodnik // Gospodarka w Praktyce i Teorii = Economy in Practice and Theory. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe spatial structure, inner-city, public space, nodal places

struktura przestrzenna, śródmieście, przestrzeń publiczna, miejsca węzłowe
Abstrakt
In his research the author focuses on the processes of polycentric development of metropolitan structures, in particular the inner -city areas. Proposition of interpretation method of these changes is ... więcej

W swoich badaniach autor koncentruje się na procesach policentrycznego rozwoju struktur metropolitalnych, w szczególności na obszarach śródmiejskich. Propozycją metody interpretacji tych zmian jest ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online [Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego]  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/