Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hachaj, Paweł S.

Preliminary results of applying 2d hydrodynamic models of water reservoirs to identify their ecological potential

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polish Journal of Environmental Studies
Numeracja Vol. 27, No. 5
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 2049-2057
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 2057
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2083-5906
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15244/pjoes/78675
Opis bibliograficzny
Preliminary results of applying 2d hydrodynamic models of water reservoirs to identify their ecological potential / Paweł S. Hachaj // Polish Journal of Environmental Studies [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe hydrodynamics of storage reservoir, water management, water body ecological potential, conceptual approach, numerical model
Abstrakt
In order to asses and evaluate the ecological potential of dammed storage reservoirs we need insight into the spatial structure of their hydrodynamics. This structure is influenced by a number of internal ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 15
Impact Factor 1.186
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt Ś-1/200/2016/DS (Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i w gospodarce wodnej – kontynuacja)
Ś-1/194/2017/DS (Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i w gospodarce wodnej)
Projekt spoza indeksu BPP Integrated system supporting management and protection of dammed reservoir (ZiZoZap) - POIG 01.01.02-24-078/09
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/