Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49514)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22692)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Müller, Jarosław; Wdowiak, Dawid

Analiza porównawcza systemów klimatyzacji w domu jednorodzinnym

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Comparative analysis of air-conditioning systems for a single-family house
Tytuł źródła OSA : Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia
Redaktor źródła Müller, Jarosław
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydaw. Nauk. Sophia
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe Sophia
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 51-66
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 65-66
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-65929-35-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza porównawcza systemów klimatyzacji w domu jednorodzinnym / Jarosław Müller, Dawid Wdowiak // W: OSA : Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia / red. nauk. Jarosław Müller. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wentylacja z odzyskiem ciepła, gruntowy wymiennik ciepła

mechanical ventilation with heat recovery, ground-air heat exchanger

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/