Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej; Paszek, Urszula

Kształtowanie skurczu zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem wapna i domieszki przeciwskurczowej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Control of cement mortars shrinkage modified by lime and shrinkage reducing admixture
Seria/Czasopismo Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Numeracja R. 61, Nr 7
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 182-185
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 185
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0473-7733
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15199/40.2018.7.2
Opis bibliograficzny
Kształtowanie skurczu zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem wapna i domieszki przeciwskurczowej = Control of cement mortars shrinkage modified by lime and shrinkage reducing admixture / Małgorzata ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zaprawa, wapno, domieszka przeciwskurczowa, skurcz

mortars, lime, shrinkage reducer, shrinkage
Abstrakt
Wapno od lat jest tradycyjnie stosowanym materiałem do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. W artykule przedstawiono wpływ dodatku wapna na skurcz normowych zapraw cementowych, oznaczony metodą ... więcej

Lime has been traditionally used material for the production of masonry mortars and plasterworks. The effect of the lime addition onto shrinkage of standard mortars is presented in the paper. The shrinkage ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 12
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/