Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46568)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21055)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Schneider-Skalska, Grażyna

Miejsca węzłowe jako elementy krystalizujące obszary mieszkaniowe powstałe w XX i XXI wieku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Node as elements crystallizing residential areas created in the XX and XXI century
Seria/Czasopismo Budownictwo i Architektura
Numeracja Vol. 17, 2
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 5-12
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 11
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1899-0665
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24358/Bud-Arch_18_172_01
Opis bibliograficzny
Miejsca węzłowe jako elementy krystalizujące obszary mieszkaniowe powstałe w XX i XXI wieku / Grażyna Schneider-Skalska // Budownictwo i Architektura [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 17, 2, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe obszary mieszkaniowe, miejsca węzłowe, modele urbanistyczne

housing areas, nodes, urban models
Abstrakt
Wzrost ilości ludności miejskiej to wzrost ilości mieszkań, powiększanie terenów zajętych przez zespoły mieszkaniowe, to również wyraźnie widoczne zjawisko chaosu przestrzennego, braku kompozycji ... więcej

The increase in the number of urban inhabitants means the increase in the number of dwellings, the enlargement of areas occupied by housing complexes, the visible phenomenon of spatial chaos, the lack ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/