Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47386)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21718)
    Materiały konferencyjne (22664)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Petryk, Agnieszka; Guzdek, Paweł; Petryk, Piotr

Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The problem of fallow vegetation contamination with heavy metals in rural administrative units of Psary and Ploki
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Vol. 18, Iss. 4
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 125-132
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 130-132
Bibliografia (liczba pozycji) 59
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2392-0629
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.12912/23920629/74961
Opis bibliograficzny
Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki / Agnieszka Petryk, Paweł Guzdek, Piotr Petryk // Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe metale ciężkie, gleba, roślina, odłóg, zanieczyszczenie

heavy metals, soil, plants, fallow land, contamination
Abstrakt
W artykule dokonano analizy określenia zawartości metali ciężkich w roślinności odłogów dwóch sołectw gminy Trzebinia: Psarów i Płok. Odłogowanie niesie ze sobą istotne zmiany w fitocenozie. ... więcej

The study aimed at analysing the content of heavy metals in the vegetation of fallow lands of two rural administrative units of the municipality of Trzebinia namely Psary and Ploki. Fallowing results in ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/