Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47528)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21794)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kołodziejczyk, Katarzyna

Kształtowanie tożsamości przestrzennej: dychotomia pomiędzy architekturą współczesną a sztukami wizualnymi

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The shaping of spatial identity: dichotomy between contemporary architecture and visual arts
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 54
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 46-56
Oznaczenie ilustracji fot.
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK54SHAPING
Opis bibliograficzny
Kształtowanie tożsamości przestrzennej: dychotomia pomiędzy architekturą współczesną a sztukami wizualnymi = The shaping of spatial identity: dichotomy between contemporary architecture and visual ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz, przestrzeń, architektura, instalacja, postmodernim, dychotomia, tożsamość

landscape, space, architecture, installation, post-modernism, dichotomy, identity
Abstrakt
Celem badań nad podjętym tematem było pogłębienie wiedzy w zakresie sztuki publicznej w przestrzeni miast, przestrzeni zróżnicowanej pod względem urbanistycznym, krajobrazowym, kulturowym ispołecznym, ... więcej

Works on the subject were started with the aim to advance knowledge about public art in the urban space; a space highly diversifi ed in terms of urban planning, landscape, cultural and social aspects, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 13
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 13
Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/