Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49508)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22688)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sikorska-Bączek, Renata

Chłodzenie magnetyczne osiągnięcie XXI wieku

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Magnetic cooling achievement of the XXI century
Tytuł źródła OSA : Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia
Redaktor źródła Müller, Jarosław
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydaw. Nauk. Sophia
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe Sophia
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 9-19
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 19
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-65929-35-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Chłodzenie magnetyczne osiągnięcie XXI wieku / Renata Sikorska-Bączek // W: OSA : Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia / red. nauk. Jarosław Müller. – Katowice : Wydaw. Nauk. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chłodzenie magnetyczne, chłodziarka magnetyczna, materiał magnetokaloryczny, pompa ciepła magnetyczna

magnetic cooling, magnetic chiller, magnetocaloric materials, magnetic heat pump
Abstrakt
Ziębiarki sprężarkowe pomimo niekwestionowanych swoich zalet posiadają również wady. Pierwsza z nich to zasilanie sprężarki mechanicznej prądem elektrycznym co powoduje zwiększenie kosztów eksploatacyjnych. ... więcej

Compressor chillers, despite their unquestionable advantages, also have disadvantages. The first one is to supply the electric compressor with electricity, which increases the operating costs. In addition, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/