Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49511)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22689)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skrobek, Sebastian

Metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w branży betonowej

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Methods for limiting greenhouse gas emissions in concrete industry
Tytuł źródła OSA : Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia
Redaktor źródła Müller, Jarosław
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydaw. Nauk. Sophia
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe Sophia
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 21-37
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 36-37
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-65929-35-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w branży betonowej / Sebastian Skrobek // W: OSA : Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia / red. nauk. Jarosław Müller. – Katowice ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe emisja dwutlenku węgla, produkcja cementu i betonu

emision of carbon dioxide, production of cement and concrete

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/