Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49514)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22692)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stypka, Tomasz

Próba oszacowania skali strat w zdrowiu spowodowanych złą jakością powietrza w Krakowie

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu An attempt to estimate the health losses caused by air pollution in Kraków
Tytuł źródła OSA : Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia
Redaktor źródła Müller, Jarosław
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydaw. Nauk. Sophia
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe Sophia
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 101-113
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 112-113
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-65929-35-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Próba oszacowania skali strat w zdrowiu spowodowanych złą jakością powietrza w Krakowie / Tomasz Stypka // W: OSA : Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia / red. nauk. Jarosław Müller. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe smog, skutki zdrowotne, metoda "stężenie odpowiedz", Kraków

smog, health effects, dose response function, Krakow

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/