Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47019)
    Książki (7673)
    Artykuły i czasopisma (21322)
    Materiały konferencyjne (22856)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Katarzyna Kołodziejczyk

Artistic installation in historic space as a token of cultural identity

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5, Urban planning, architecture & design. Iss. 5.3, Architecture and design
Miejsce wydania Sofia
Wydawca STEF92 Technology Ltd.
Data wydania 2018
Język polski
Seria/Czasopismo SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts
ISSN serii 2367-5659
Zakres stron 93-98
Bibliografia (na str.) 98
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-619-7408-66-9
Nazwa konferencji 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2018)
Miejsce konferencji Albena, Bulgaria
Data konferencji 26.08-01.09.2018
DOI 10.5593/sgemsocial2018/5.3/S21.012
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Artistic installation in historic space as a token of cultural identity / Katarzyna Kołodziejczyk // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2018, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cartistic installation, public space, genius loci, cultural heritage, social memory
Abstrakt
Instalacja artystyczna rozumiana jako sztuka w przestrzeni publicznej stanowi dziś atrakcyjną wizualną metodę sanacji i nowej charakteryzacji miejsc oraz krajobrazów zdegradowanych estetycznie i pozbawionych ... więcej

Artistic installation understood as art in a public space today constitutes a visually attractive method of healing and new characterization of aesthetically degraded places and landscapes, deprived of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/