Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46564)
    Książki (7630)
    Artykuły i czasopisma (21053)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kulinich, Andrii V.; Derevyanko, Nadezhda A.; Ishchenko, Alexander A.; Gusyak, Nataliia B.; Kobasa, Igor M.; Romańczyk, Piotr P.; Kurek, Stefan S.

Structure and redox properties of polymethine dyes: Electrochemical and DFT/TD-DFT study

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Dyes and Pigments
Numeracja Vol. 161
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 24-33
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 32-33
Bibliografia (liczba pozycji) 62
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0143-7208
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.dyepig.2018.09.031
Opis bibliograficzny
Structure and redox properties of polymethine dyes: Electrochemical and DFT/TD-DFT study / Andrii V. Kulinich, Nadezhda A. Derevyanko, Alexander A. Ishchenko, Nataliia B. Gusyak, Igor M. Kobasa, Piotr ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polymethines, voltammetry, HOMO, LUMO, DFT/TD-DFT calculations
Abstrakt
The electrochemical properties of 48 cationic, anionic and merocyanine polymethine dyes have been studied using cyclic voltammetry. The effect of structural parameters, viz. the chromophore charge, the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.613
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/