Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jasiński, Radomir; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kącka-Zych, Agnieszka; Kula, Karolina; Demchuk, Oleg M.

Elementy preparatyki organicznej i heteroorganicznej

typ: książka

 

Wydanie Wyd. 2 rozszerz.
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Data wydania 2018
Język polski
Liczba stron 299
Bibliografia (na str.) 279-299
Bibliografia (liczba pozycji) 238
ISBN 978-83-227-9083-0
Charakter pracy publikacja dydaktyczna
Rodzaj publikacji podręcznik
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Elementy preparatyki organicznej i heteroorganicznej / Radomir Jasiński, Agnieszka Łapczuk-Krygier, Agnieszka Kącka-Zych, Karolina Kula, Oleg M. Demchuk. – Wyd. 2 rozszerz. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe podstawienie elektrofilowe w arenach, związki heterocykliczne, ciecze jonowe, przekształcenia soli diazoniowych, estryfikacja, eteryfikacja, utleniania i redukcja, kondensacja, addycja i substytucja, reakcje eliminacji, barwniki

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 6.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Spis treści on-line przejdź  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/