Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sykta, Izabela

Synergia terenów wystaw światowych i struktur przestrzennych miast-gospodarzy

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Synergy of world’s exhibitions areas and spatial structures of host cities
Seria/Czasopismo Budownictwo i Architektura
Numeracja Vol. 16, [nr] 2
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 5-30
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 27-30
Bibliografia (liczba pozycji) 75
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1899-0665
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24358/Bud-Arch_17_162_01
Opis bibliograficzny
Synergia terenów wystaw światowych i struktur przestrzennych miast-gospodarzy / Izabela Sykta // Budownictwo i Architektura [Dokument elektroniczny]. – 2017, Vol. 16, [nr] 2, s. 5-30 : fot. – Tryb ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wystawy światowe, expo, synergia urbanistyczna, sieć synergiczna

World’s Exhibitions, Expo, urban synergy, synergistic network
Abstrakt
Organizacja wystawy światowej to dla miasta-gospodarza szansa wykorzystania tego wydarzenia o globalnej skali dla własnego rozwoju poprzez m.in. poprawę jakości przestrzeni publicznych, transportu, ... więcej

The organization of the world’s exhibition is for the host city a chance to use this global event to build its image and position in the international arena, its own development by improving the quality ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/