Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaroń, A.; Kuc, A.

Wpływ dodatków żelaza na właściwości sorpcyjne haloizytu

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Influence of iron additives on haloisite sorption properties
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła XLVI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro 25-28.09.2018 : [monografia]
Redaktor źródła Bała, Piotr
Współtwórca źródła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. Naukowe Akapit
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 137-140
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 139-140
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-65955-14-2
Uwagi Tyt. okł. źródła: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : monografia pod red. Piotra Bały
Nazwa konferencji XLVI Szkoła Inżynierii Materiałowej
Miejsce konferencji Kraków - Rytro
Data konferencji 25-28.09.2018
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ dodatków żelaza na właściwości sorpcyjne haloizytu / A. Jaroń, A. Kuc // W: XLVI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro 25-28.09.2018 : [monografia] / [pod red. Piotra Bały] ; Akademia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe halloysite, H2S sorption, Fe grains, gas analysis, XRF

haloizyt, sorpcja H2S, ziarna Fe, analiza gazów, XRF
Abstrakt
Haloizyt wykorzystywany jest w produkcji wielu rodzajów sorbentów w tym również służących do oczyszczania powietrza z toksycznych gazów. Ponieważ złoża tego minerału mogą zawierać zanieczyszczenia, ... więcej

Halloysite is used in the production of many types of sorbents, including those used to purify the air of toxic gases. Since the deposits of this mineral may contain impurities, it is difficult in the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.2
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/