Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Galas, Ewelina

Życie miasta w przestrzeni

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Life of the city in space
Tytuł źródła Miasto dla ludzi. T. 1
Redaktor źródła Gronostajska, Barbara
Współtwórca źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. ZET
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo ZET
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 208-215
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 214
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-948597-2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Życie miasta w przestrzeni = Life of the city in space / Ewelina Galas // W: Miasto dla ludzi. T. 1 / red. Barbara Gronostajska ; Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury. – Wrocław : Wydaw. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe miasto, przestrzeń publiczna, cztery wymiary

city, public space, four dimensions
Abstrakt
W kontekście rozważań o przestrzeni publicznej istotne miejsce zajmuje sprecyzowanie jej znaczenia. Tadeusz Buksiński w O miejskiej sferze publicznej z uwagi na dominującą funkcje społeczną, wyróżnił ... więcej

Fundamental element in debate on topic of the public space is understanding and determining its meaning. Tadeusz Buksiński w O miejskiej sferze publicznej is focusing on its prevailing social function ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.6
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/