Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46640)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dechnik, Mirosław

Spotkanie przeszłości z przyszłością, czyli muzeum jako budynek typu Smart

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The past meets the future – a museum as a Smart Building
Seria/Czasopismo Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska : IAPGOŚ
Numeracja T. 8, Nr 3
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 60-64
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 64
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2391-6761
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.5604/01.3001.0012.5289
Opis bibliograficzny
Spotkanie przeszłości z przyszłością, czyli muzeum jako budynek typu Smart / Mirosław Dechnik // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska : IAPGOŚ [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe muzeum, automatyka budynku, efektywność energetyczna, inteligentny budynek, Smart Building

museum, building automation, energy efficiency, intelligent building, Smart Building
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę technologii Smart Building w kontekście zastosowania w budynku muzeum. Zaprezentowano rolę zintegrowanego systemu sterowania i automatyzacji w inteligentnym ... więcej

This article presents the characteristics of Smart Building technology in the context of their implementation in a museum building. The role of integrated building automation and a control system in an ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 7
Liczba arkuszy 0.82

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/