Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Woźniak, Krystian

Hałas drogowy jako czynnik warunkujący ergonomiczne kształtowanie stref wypoczynku na posesjach przyległych do drogi

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2018 roku
Redaktor źródła Charytonowicz, Jerzy
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg. Oddz. we Wrocławiu
Wydawnictwo według MEiN Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
Data wydania 2018
Język polski
Seria/Czasopismo Zastosowania Ergonomii
ISSN serii 1898-8679
Zakres stron 23-32
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 32
Bibliografia (liczba pozycji) 4
ISBN 978-83-63626-09-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Hałas drogowy jako czynnik warunkujący ergonomiczne kształtowanie stref wypoczynku na posesjach przyległych do drogi / Krystian Woźniak // W: Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2018 roku / red. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ergonomia, hałas drogowy, strefa wypoczynku, zabudowa mieszkalna przy drogach

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.6
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/