Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22959)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wolski, Bogdan; Toś, Cezary

The statistical models for interpreting the results of parcels area verification in integrated administration and control system IACS

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Statystyczne modele interpretacji wyników weryfikacji powierzchni działek w programie IACS
Seria/Czasopismo Structure and Environment
Numeracja Vol. 10, No. 1
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 53-65
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 64-65
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2081-1500
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.30540/sae-2018-005
Opis bibliograficzny
The statistical models for interpreting the results of parcels area verification in integrated administration and control system IACS = Statystyczne modele interpretacji wyników weryfikacji powierzchni ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [313300] Fotogrametria lotnicza
[310000] Geodezja. Kartografia
Słowa kluczowe system IACS, verification of parcel area, robust statistics

program IACS, weryfikacja powierzchni działek, statystyka odpornościowa
Abstrakt
A key element of the system IACS is the verification of the parcel area covered by direct subsidies. Control measurements are made by FOTO method, and in a small part by the direct inspection. Statistical ... więcej

Kluczowym elementem programu IACS (Integrated Administration and Control System) jest weryfikacja powierzchni dzia łek objętych dopłatami bezpośrednimi. Pomiary kontrolne wykonywane są metodą FOTO, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Praca była finansowana przez Politechnikę Świętokrzyską, grant nr 05.0.09.00/2.01.01.01.0014 MNSP.IKGG.14.001
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/