Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kubek, Daniel

Charakterystyka wielokryterialnego problemu wyznaczania tras pojazdów z elastycznymi oknami czasowymi

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The characteristics of multicriteria vehicle routing problem with soft time windows
Seria/Czasopismo Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Numeracja z. 120
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 219-229
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 229
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1230-9265
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Charakterystyka wielokryterialnego problemu wyznaczania tras pojazdów z elastycznymi oknami czasowymi / Daniel Kubek // Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe problem planowania tras pojazdom z elastycznymi oknami obsługi, optymalizacja wielokryterialna, miejska dystrybucja towarów
Abstrakt
Celem artykułu jest zdefiniowanie modelu dla popularnego i ważnego zagadnienia planowania tras pojazdom w mieście. Zaproponowany model został sformułowany w postaci wielokryterialnej, w którym dodatkowo ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 7
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/