Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46640)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Suchenia, Anna; Kluza, Krzysztof; Wiśniewski, Piotr; Ligęza, Antoni

Modelowanie procesów biznesowych za pomocą reguł biznesowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Modeling business processes using business rules
Seria/Czasopismo Marketing i Rynek
Numeracja Nr 12
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 353-368
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 367-368
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1231-7853
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Modelowanie procesów biznesowych za pomocą reguł biznesowych = Modeling business processes using business rules / Anna Suchenia, Krzysztof Kluza, Piotr Wiśniewski, Antoni Ligęza // Marketing i Rynek ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zarządzanie procesami biznesowymi, procesy biznesowe, reguły biznesowe, modelowanie decyzyjne, integracja procesów z regułami

business process management, business processes, business rules, decision modeling, integrating processes with rules
Abstrakt
Reguły biznesowe pozwalają na modelowanie szczegółowej logiki działań przedsiębiorstwa. W szczególności reguły można z powodzeniem stosować do definiowania logiki zadań w modelach procesów ... więcej

Business rules allow for modeling detailed business logic. In particular, rules can be successfully used to define the logic of tasks in business process models. This simplifies the complexity of decision ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 9
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/