Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Malinowska, Magdalena; Śliwa, Karolina; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan ; Oszmiański, Jan; Kolniak-Ostek, Joanna

Ultrasound‐assisted and micelle‐mediated extraction as a method to isolate valuable active compounds from apple pomace

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Food Processing and Preservation
Numeracja Vol. 42, Iss. 10
Data wydania 2018
Data udostępnienia on-line 2018-10-04
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-9]
Liczba stron 9
Oznaczenia ref./art. e13720
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 8-9
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1745-4549
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1111/jfpp.13720
Opis bibliograficzny
Ultrasound‐assisted and micelle‐mediated extraction as a method to isolate valuable active compounds from apple pomace / Magdalena Malinowska, Karolina Śliwa, Elżbieta Sikora, Jan Ogonowski, Jan ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe apple pomace, polyphenols, ultrasound assisted micelle-mediated extraction (UAMME), ultrasound assisted extraction (UAE), antioxidant activity, UPLC-MS
Abstrakt
The manuscript presents emerging technologies for extraction of the main polyphenols contained in apple pomace. Apples are a rich source of bioactive compounds. During apple juice production, large amounts ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 20
Impact Factor 1.288
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/