Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dresler, Ewa; Kula, Karolina; Nowakowska-Bogdan, Ewa; Jasiński, Radomir

Ciecze jonowe jako nowoczesne i przyjazne środowisku medium dla syntezy organicznej

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła I Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Przemyśle Chemicznym” : monografia
Redaktor źródła Zalewska, Anna
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Wydawnictwo według MEiN Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika USB
Zakres stron 54-80
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 78-80
Bibliografia (liczba pozycji) 92
ISBN 978-83-916361-1-4
Uwagi Data wyd. wg daty konf. ze strony www
Nazwa konferencji I Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”
Miejsce konferencji Włocławek
Data konferencji 30.11-1.12.2017
Charakter pracy publikacja popularno-naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ciecze jonowe jako nowoczesne i przyjazne środowisku medium dla syntezy organicznej / Ewa Dresler, Karolina Kula, Ewa Nowakowska-Bogdan, Radomir Jasiński // W: I Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ciecze jonowe

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/