Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pazdanowski, Michał

A simple method to estimate numerically the residual stresses in bodies subjected to cyclic loads

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials Performance and Characterization
Numeracja Vol. 7, Iss. 4.
Data wydania 2018
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 928-940
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 939-940
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2165-3992
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1520/MPC20170102
Opis bibliograficzny
A simple method to estimate numerically the residual stresses in bodies subjected to cyclic loads / Michał Pazdanowski // Materials Performance and Characterization [Dokument elektroniczny]. – 2018, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe Mechanical properties, Numerical modeling, Residual stress
Abstrakt
Residual stresses in metallic materials may arise during the manufacturing process as a byproduct of the process itself, or they may be introduced on purpose to enhance the behavior of the product in service ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Punkty za indeksowanie w bazach 15
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/