Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stypułkowska, Ewelina

Wpływ dostępności transportowej na jakość przestrzeni publicznej rynku średniego miasta w ocenie mieszkańców

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The transport accessibility of the square at the medium-size city, based on the citizen opinion survey
Seria/Czasopismo Metropolitan
Numeracja Nr 1 (9)
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 74-89
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 88-89
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 2353-7558
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wpływ dostępności transportowej na jakość przestrzeni publicznej rynku średniego miasta w ocenie mieszkańców = The transport accessibility of the square at the medium-size city, based on the citizen ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[651900] Zagospodarowanie przestrzenne
[652700] Sieć dróg komunikacyjnych
[662500] Komunikacja miejska
[660000] Gospodarka komunalna
Słowa kluczowe przestrzeń publiczna, place miejskie, dostępność transportowa

public space, city square, transport accessibility
Abstrakt
Miasto to jednostka osadnicza charakteryzująca się m. in. dużą intensywnością zabudowy oraz ludnością prowadzącą miejski styl życia. Cechą szczególną obszaru zabudowanego o miejskim charakterze ... więcej

The city is a settlement unit characterized by, among other things, by high intensity of development and leading urban lifestyle population. A special feature of urban built-up area is the existence of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Punktacja czasopisma 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/