Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bigaj, Przemysław

Wpływ doboru technologii betonu elewacyjnego na wyraz estetyczny współczesnej formy domu jednorodzinnego

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy The impact of choice of fair-faced concrete technology on the aesthetic expression of the contemporary form of a single-family house
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Monografie Technologii Betonu : X Konferencja Dni Betonu, [Wisła, 8-10 października 2018]. T. 1
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Producentów Cementu
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 41-55
Bibliografia (na str.) 55
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-61331-28-5 (2 tomy)
Nazwa konferencji X Konferencja Dni Betonu 2018
Miejsce konferencji Wisła
Data konferencji 8-10.10.2018
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ doboru technologii betonu elewacyjnego na wyraz estetyczny współczesnej formy domu jednorodzinnego = The impact of choice of fair-faced concrete technology on the aesthetic expression of the contemporary ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe betonowe domy, architektura betonowa, technologie betonu elewacyjnego estetyka betonu, technologia monolityczna, technologia prefabrykowana

concrete houses, concrete architecture, fair-faced concrete solutions concrete aesthetics, monolithic technology, prefabricated technology
Abstrakt
Tekst odnosi się do zależności, jakie występują pomiędzy doborem odpowiednich technologii realizacyjnych z wykorzystaniem betonu elewacyjnego, a osiąganiem pożądanego wyrazu estetycznego na przykładzie ... więcej

The paper discusses the interdependencies that occur between the selection of appropriate construction technologies with the use of fair-faced concrete and achieving the desired aesthetic expression as ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.29
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/