Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jodłowski, Przemysław; Łojewska, Joanna

In situ and operando techniques in catalyst characterisation and design

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Molecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional materials
Redaktor źródła Koleżyński, Andrzej; Król, Magdalena
Miejsce wydania Cham
Wydawca Springer
Wydawnictwo według MEiN Springer
Data wydania 2019
Język angielski
Seria/Czasopismo Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics
Numer w serii 26
ISSN serii 2542-4491
Zakres stron 333-359
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 355-359
Bibliografia (liczba pozycji) 110
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-030-01354-7
978-3-030-01355-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-030-01355-4_11
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
In situ and operando techniques in catalyst characterisation and design / Przemysław Jodłowski, Joanna Łojewska // W: Molecular spectroscopy – experiment and theory : from molecules to functional ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe catalytic materials, in situ characterisation, heterogeneous catalysis phenomena, catalyst surface, analytical methods, spectroscopic methods, IR, Raman and UV-Vis methods
Abstrakt
This chapter intends to present the classical and modern techniques that are used for in situ characterisation of catalytic materials. Determination of the structure of the catalyst presents three main ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 2.2
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/