Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Homiński, Bartłomiej

Od świątyni po targowisko – o różnorodności (w) przestrzeni biblioteki

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu From temple to the marketplace – about diversities (in) of the library's space
Tytuł źródła Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych : od założeń do praktyki
Redaktor źródła Baran, Scholastyka; Bikowska, Katarzyna
Miejsce wydania Olsztyn
Wydawca Biblioteka Uniwersytecka UWM
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 39-50
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 50
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-932576-1-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Od świątyni po targowisko – o różnorodności (w) przestrzeni biblioteki / Bartłomiej Homiński // W: Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych : od założeń do praktyki / pod red. nauk. Scholastyki ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nastrój miejsca, atmosfera, biblioteka, wnętrze, sacrum, profanum, czynnik wow, znaczenie przestrzeni, architektura, przestrzeń bibliotek

mood of the place, atmosphere, library, interior, the sacred, the profane, the wow factor, meaning of the space, architecture, space of libraries
Abstrakt
Biblioteki, by pozostać ważnymi miejscami życia publicznego i przyciągać odwiedzających wychodzą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Jednym z tych oczekiwań jest zapewnienie w bibliotekach różnorodnych ... więcej

Libraries, to remain significant places of public life and to attract visitors, make efforts to meet the expectations of users. One of them is to provide libraries with a variety of spaces and places to ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.7
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/