Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47020)
    Książki (7674)
    Artykuły i czasopisma (21322)
    Materiały konferencyjne (22855)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bigaj, Przemysław

Solidity, utility, beauty – Vitruvian features of Tadao Ando’s concrete architecture

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5, Urban planning, architecture & design. Iss. 5.3, Architecture and design
Miejsce wydania Sofia
Wydawca STEF92 Technology Ltd.
Data wydania 2018
Język angielski
Seria/Czasopismo SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts
ISSN serii 2367-5659
Zakres stron 545-552
Bibliografia (na str.) 552
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-619-7408-66-9
Uwagi DOI 10.5593/sgemsocial2018/5.3 (całość)
Nazwa konferencji 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2018)
Miejsce konferencji Albena, Bulgaria
Data konferencji 26.08-01.09.2018
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Solidity, utility, beauty – Vitruvian features of Tadao Ando’s concrete architecture / Przemysław Bigaj // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe Tadao Ando, concrete architecture, contemporary Japanese architecture, Vitruvian features of architecture

Tadao Ando, architektura betonowa, współczesna architektura Japonii, witruwiańskie cechy architektury
Abstrakt
Despite the currently prevailing stylistic pluralism, one can also find such creators in contemporary architecture who are able to both use the legacy of modernist thought and combine it with the universal ... więcej

Pomimo powszechnie panującego pluralizmu stylistycznego można dostrzec we współczesnej architekturze twórców potrafiących wykorzystywać nie tylko dziedzictwo modernistycznej myśli, ale i powiązać ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.71
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/