Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Duraj, R.; Szytuła, A.; Jaworska-Gołąb, T.; Deptuch, A.; Tyvanchuk, Yu.; Sivachenko, A.; Val'kov, V.; Dyakonov, V.

Pressure effect on magnetic phase transitions in slowly cooled NiMn1-xCrxGe

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Alloys and Compounds
Numeracja Vol. 741
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 449-453
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 453
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1873-4669
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jallcom.2018.01.064
Opis bibliograficzny
Pressure effect on magnetic phase transitions in slowly cooled NiMn1-xCrxGe / R. Duraj, A. Szytuła, T. Jaworska-Gołąb, A. Deptuch, Yu. Tyvanchuk, A. Sivachenko, V. Val'kov, V. Dyakonov // Journal of ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe (P,T) phase diagram, Magnetic half-Heusler alloys, Martensitic transition, Magnetic phase transitions, Entropy, X-ray diffraction
Abstrakt
For a slowly cooled series of NiMn1-xCrxGe half-Heusler alloys (x = 0.04, 0.11, 0.18 and 0.25) the magnetostructural (P,T) phase diagrams, under hydrostatic pressure up to 13.5 kbar, were determined. At ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 35
Impact Factor 4.175
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP European Regional Development Fund Operational Program Infrastructure and Environment contract no. POIS 13.01.00-00-062/08
National Centre for Research and Development, Research Project no. PBS2/A5/36/2013
European Fund for Regional Development (Contract No. UDA-POIG.01.03.01-00-058/08/00)
European Commission under the 7th Framework Program through the 'Research Infrastructure' action of the 'Capacities' Program, NMI3-II Grant number 283883
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/