Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sikora, Elzbieta; Miastkowska, Małgorzata; Wolinska Kennard, Katarzyna; Lason, Elwira

Nanoemulsions as a form of perfumery products

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Cosmetics
Numeracja Vol. 5, Iss. 4
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-8]
Liczba stron 8
Bibliografia (na str.) 5-8
Bibliografia (liczba pozycji) 58
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2079-9284
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/cosmetics5040063
Opis bibliograficzny
Nanoemulsions as a form of perfumery products / Elzbieta Sikora, Miastkowska Małgorzata, Katarzyna Wolinska Kennard, Elwira Lason // Cosmetics [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 5, Iss. 4, 8 s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fragrance, alcohol-free perfume, nanoemulsions
Abstrakt
Alcohol-based perfumes, e.g., eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne or au fraiche, are the most common type of fragrance products available on the market. There are also alcohol-free fragrance ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Punkty za indeksowanie w bazach 15
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Regional Operational Program for Mazowieckie Voivodeship 2014-2020, project No. RPMA.01.02.00-14-5729/16”, entitled: “Project aimed at creating ecological, safe to use water-based perfumes, with the application of allergen free fragrance compositions”
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/