Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobczyk, T. J.; Radzik, M.

Application of novel discrete differential operator of periodic function to study electromechanical interactions

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Numeracja Vol. 66, No. 5
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 645-653
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 652-653
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2300-1917
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/bpas.2018.124280
Opis bibliograficzny
Application of novel discrete differential operator of periodic function to study electromechanical interactions / T. J. Sobczyk, M. Radzik // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe electromechanical system, steady-state analysis, periodic solutions, analysis in time domain, discrete differential operator, iterative algorithms
Abstrakt
This paper investigates an algorithm for finding steady-states in electromechanical systems for the cases of their periodic nature. The algorithm enables to specify the steady-state solution identified ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 25
Impact Factor 1.277
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/