Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tatara, T.

Analysis of dynamic response of a low-rise, typical masonry building to kinematics excitation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analiza odpowiedzi dynamicznej niskiego, typowego budynku murowego na wymuszenia kinematyczne
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 47, Iss. 1
Data wydania 2001
Język angielski
Zakres stron 19-40
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 38-39
Bibliografia (liczba pozycji) 35
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analysis of dynamic response of a low-rise, typical masonry building to kinematics excitation / T. Tatara // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej. – 2001, Vol. 47, Iss. 1, s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe low-rise masonry buildings, seismic vibrations, calculate dynamic response

dynamika, budynek niski, budynek murowany, wymuszenie kinematyczne, drganie sejsmiczne, teren górniczy
Abstrakt
The paper presents theoretical analysis of the behaviour of a typical, low-rise masonry building subjected to dynamic influences of mining origin. Theoretical analysis requires constructing a model, by ... więcej

W pracy przedstawiono analizę teoretyczną zachowania się typowego niskiego budynku murowego poddanego wpływom dynamicznym pochodzenia górniczego. Analiza teoretyczna wymaga budowy modelu, za pomocą ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/