Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Podhalański, Bogusław

Krajobraz otwarty a suburbanizacja w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Open landscape versus urban sprawl in Cracow Metropolitan Area
Tytuł źródła Naukovij vìsnik NLTU Ukraïni : landšaftna arhìtektura v kontekstì stalogo rozvitku
Redaktor źródła Dudok, V. V.; Pavlišin, A. F.
Współtwórca źródła Nacìonalʹnij Lìsotehnìčnij Unìversitet Ukraïni [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Lʹvìv
Wydawca RVV NLTU Ukraïni
Data wydania 2008
Język polski
Seria/Czasopismo Naukovij Vìsnik NLTU Ukraïni : zbìrnik naukovo-tehnìčnih prac’
Numer w serii 18.12
ISSN serii 1994-7836
Zakres stron 44-50
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ukr., ang., pol.
ISBN 5-7763-2435-1
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Krajobraz otwarty a suburbanizacja w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym / Bogusław Podhalański // W: Naukovij vìsnik NLTU Ukraïni : landšaftna arhìtektura v kontekstì stalogo rozvitku / red. A. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe metropolitan area, spatial planning

obszar metropolitalny, planowanie przestrzenne
Abstrakt
Metropolitain development creates urban sprawl as a result of constant urban growth. Depreciation of open landscape as well as ecosystems are victims of urban density underconcentration observed in metropolitain ... więcej

Rozpraszanie się zabudowy jest efektem rozwoju obszarów metropolitalnych. Związane z nim zagrożenia dotyczą głównie krajobrazu otwartego, który poddany zostaje deprecjacji. Pogarszają się relacje ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/