Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22635)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kogut, Janusz P.; Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz

Monitoring and numerical modeling of a road in landslide terrain

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Monitoring i modelowanie numeryczne drogi kołowej w terenie osuwiskowym
Seria/Czasopismo Civil and Environmental Engineering Reports
Numeracja Vol. 2, Iss. 28
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 150-163
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 161-162
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2450-8594
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/ceer-2018-0026
Opis bibliograficzny
Monitoring and numerical modeling of a road in landslide terrain / Janusz P. Kogut, Elżbieta Pilecka, Dariusz Szwarkowski // Civil and Environmental Engineering Reports [Dokument elektroniczny]. – 2018, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe osuwiska, monitoring, stateczność, drogi

landslides, monitoring, stability, roads
Abstrakt
Z uwagi na znaczącą rolę i rozwój szlaków komunikacyjnych przebiegających z północy na południe ujawniają się problemy związane z budową i eksploatacją dróg w podgórskich rejonach Karpat. ... więcej

Due to the significant role and noticeable development of transportation routes running from the north to the south of central Europe, several problems related to the construction and functioning of roads ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 9
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Liczba arkuszy 0.7
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/